Tělo, nebo duše?

Tato otázka se táhne dějinami lidstva jako červená nit. Již dávní myslitelé a později filosofové řešili podobné úvahy, vznikala pojednání, středověké písně a literární díla a dodnes se projevuje příkrý rozpor mezi stoupenci materialismu a idealismu. Nejlépe jsou na tom asi křesťané, zvláště katolíci, kteří dbají spásy svých duší skrze nenasytné hromadění hmotných statků, vedeni myšlenkou, že užít di za pozemského života a ještě po smrti je lepší, než si užívat jen po smrti a během tohoto života trpět nouzí.

Přímá provázanost s astrologií

Tento zásadní přístup ke světu a životu je základním rozdílem mezi východními náboženstvími a západní civilizací. To se projevuje i v interpretaci astrologických dat. Západní pojetí je zásadně odlišné od přístupu, který má například tradiční čínský horoskop.