Současné nové možnosti

Použití právě hlinkových profilů dává možnosti, které nebyla možné. Zimní zahrada v současném pojetí může být něco mezi přístěnkem, verandou a obývacím pokojem, tělocvičnou či skleníkem. Použití skládacích, tzv. faltovacích stěn je možno prostor zimní zahrady částečně, či zcela otevřít.

Skla, dvojskla, dvojskla s folií atd.

Ano, od klasických jednoduchých okenních tabulek jsme vývojem dospěli ke speciálním druhům skel, označovaných nejčastěji jako izolační. Většinou jsou konstruována jako dvojskla, dnes převážně naplněná plynem. Ten má svojí cirkulací zabraňovat předávání tepla ze strany, kde chceme teplo zachovat na stranu protější. Vše je založeno na obecných fyzikálních vlastnostech, teplý vzduch stoupá a ochlazuje se při současném klesání dolů. Při tomto ochlazování předává svoji tepelnou energii. Do některých dvojskel je ještě zabudována středová folie, která tak vlastně vytváří dvě komory, v nichž plyn koluje samostatně. Tím by se mělo dosáhnout nižších tepelných ztrát.