STŘEDISKO VĚDECKOTECHNICKÝCH INFORMACÍ

Středisko VTI provozuje největší knihovnu sklářské literatury s fondem knih a časopisů a fondem klasifikovaných informací za cca 40 let činnosti.

V rámci mezinárodní spolupráce má Středisko VTI od r. 1999 statut tzv. Associated Member (přidružený člen) mezinárodní organizace International  Pool of Glass Abstracts. Cílem této organizace je tvorba mezinárodní sklářské databáze GLASSFILE.

Sklářský ústav Hradec Králové s.r.o byl v letech 2004-2008 řešitelem čtyřletého projektu řešeného za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 1N04190 "Informační zdroje pro výzkum a vývoj ve sklářském a keramickém průmyslu", který byl realizován v rámci programu V+V "Informační infrastruktura výzkumu".

Výsledkem projektu je informační a rešeršní databáze přístupná pro zaregistrování u vlastníka a provozovatele databáze Sklářského ústavu Hradec Králové.

Základní služby, které Středisko VTI zajišťuje:

tel.: 495 215 610
e-mail: [email protected]