STŘEDISKO TECHNICKÉ NORMALIZACE
INFORMAČNÍ CENTRUM PRO VÝROBCE SKLA A KERAMIKY

V oblasti skla, keramiky, kovové bižuterie a v oborech příbuzných nebo doplňujících

zajišťuje:
poskytuje standardizační služby:
Vedoucí: Ing. Alena Valterová
tel.: 495 215 610 (linka 21)
e-mail: