ODDĚLENÍ ODBORNÉHO PORADENSTVÍ

V rámci své činnosti zajišťuje:
Vedoucí: Ing. Josef Míka
tel.: 495 215 610 (linka 15)
e-mail:
Externí pracovníci: Ing. Ivan Fanderlik, CSc.
Ing. Vladimír Novotný, CSc.