Technologie skla

Návrhy technologických postupů výroby

 • skelněkrystalických hmot
 • interferenčních optických vrstev připravených na skle metodou SOL-GEL
 • brýlového skla s indexem lomu n d = 1,7024 a hustotou 3.10 3 kg/m 3
 • skel pro lasery
 • speciálních optických skel
 • klasických optických skel
 • olovnatého křišťálu (24 hmotn. % PbO), klasického nebo barevného
 • vysoce olovnatého skla (30 hmotn. % PbO)
 • skel pohlcujících neutrony
 • fotosenzitivních skel
 • fotoplastických skel
 • fotochromických skel
 • optických filtrových skel
 • barevného sodnodraselného křišťálu
 • skel pro elektroniku a elektrotechniku
 • skel a skelněkrystalických hmot pro hybridní integrované obvody

Návrhy technologických postupů

 • zvyšování mechanické pevnosti skel iontovou výměnou
 • zvyšování mechanické pevnosti skel tvrzením (ofuk vzduchem)
 • matování skel ekologickou technologií metodou iontové výměny
 • barvení skel a jejich výroby
 • řady dalších sklářských technologií dle dohody
zpracování teoretických i technologických studií s výstupem v oboru sklářských technologií a návazných aplikací, vlastností skel a skelněkrystalických materiálů pro aplikace těchto materiálů mimo sklářské obory apod.

Obory činnosti

 • chlazení skla
 • tvrzení (kalení) skla
 • zpevňování skla výměnou iontů
 • pevnost a tepelná odolnost sklářských výrobků
 • vnitřní napětí (pnutí) ve skle
 • praskání sklářských výrobků
 • návrhy výrobních postupů pro uvedené druhy výrob
 • konzultace
 • posudky

Speciální zkušenosti

 • návrhy výrobních postupů chlazení skel, tvrzení skel, zpevňování skel výměnou iontů
 • spolupráce při konstrukci příslušných výrobních zařízení a měřicích přístrojů
 • spolupráce při zavádění výrob
 • publikační a patentová činnost v uvedených oborech

Kontakt:


Kontakt:
Ing. Vladimír Novotný, CSc.
tel.: 495 215 610
e-mail: