KONTAKTNÍ PRACOVNÍCI

Oddělení e-mail Kontaktní osoba Telefon e-mail
Jednatel Ing. Josef Míka 495 213 452,
495 215 610
(linka 15)
Ekonomicko
obchodní
oddělení
Vladimíra Vejmanová 495 215 610
(linka 12)
Akreditovaná
zkušební
laboratoř
Ing. Leoš Bauer 495 213 567,
495 215 610
(linka 17)
Chemická
laboratoř
Ing. Leoš Bauer 495 213 567,
495 215 610
(linka 17)
Fyzikální
laboratoř
Ing. Petr Havel 495 218 180,
495 215 610
(linka 13)
Autorizovaná
osoba
Ing. Alena Valterová 495 214 229,
495 215 610
(linka 19)
Certifikační
orgán
Ing. Alena Valterová 495 214 229,
495 215 610
(linka 19)
Středisko
technické
normalizace
Ing. Alena Valterová 495 215 610
(linka 21)
Středisko
vědeckotechnických
informací
Eva Bílá 495 215 610
(linka 20)
Oddělení
odborného
poradenství
Ing. Josef Míka 495 215 610
(linka 15)