AKREDITOVANÁ ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Č. 1027

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1027 je akreditována Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 (a je svou činností též v souladu s ISO 9001) pro širokou škálu chemických, fyzikálních a mechanických zkoušek v oblasti skla, porcelánu, keramických materiálů, surovin, žáromateriálů, odpadů a bižuterie. AZL č. 1027 se organizačně dělí na dvě oddělení: chemickou laboratoř a fyzikální laboratoř . Podrobnější popis jejich činností je uveden dále.

Seznam akreditovaných zkoušek prováděných ve zkušební laboratoři

Vedoucí: Ing. Leoš Bauer
tel.: 495 213 567, 495 215 610 (linka 17)
e-mail:

Chemická laboratoř

V rámci své činnosti zajišťuje:
Vedoucí: Ing. Leoš Bauer
tel.: 495 213 567, 495 215 610 (linka 17)
e-mail:

Fyzikální laboratoř

V rámci své činnosti zajišťuje:
Vedoucí: Ing. Petr Havel
tel.: 495 218 180, 495 215 610 (linka 13)
e-mail: