AUTORIZOVANÁ OSOBA Č. 247
CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ Č. 3019

Autorizovaná osoba č. 247

Privatizací dne 1. února 2002 Autorizovaná osoba č. 247 - Sklářský ústav Hradec Králové s. r. o. převzala předmět činnosti Autorizované osoby č. 237 - Sklářského ústavu s. p.

Autorizovaná osoba č. 247 zajišťuje činnosti vyplývající pro autorizovanou osobu z nařízení vlády v tomto rozsahu:

  1. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky:

  2. Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky:

Kontaktní pracovník: Vlasta Kavalírová
tel.: 495 214 229, 495 215 610 (linka 116)
e-mail: [email protected]Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3019

Je akreditován Českým institutem pro akreditaci podle normy ČSN EN 45011 pro certifikaci výrobků ze skla, porcelánu a keramiky; hraček; skla, surovin pro výrobu skla a keramiky, bižuterie a jiných kovových předmětů v rozsahu uvedeném v příloze k osvědčení o akreditaci podle národních i mezinárodních norem.

Seznam platných certifikátů výrobků vydaných Certifikačním orgánem č. 3019

Kontaktní pracovník: Vlasta Kavalírová
tel.: 495 214 229, 495 215 610 (linka 116)
e-mail: [email protected]